Atles de radiació solar
Utilitza un model estadístic que usa imatges de satèl.lit conjuntament amb mesures d'estacions en superfície per a determinar la radiació solar global superficial.
Determina els mapes de radiació solar global diària, anual i mensuals de les Illes Balears, amb una resolució espacial d'1 km2.
zoom:  pitjau la tecla  control  desplaçar:  pitjau la tecla  alt
vista original:  per tornar a la vista original, clicau amb el botó dret i seleccionau  vista original
capes:  clicau en els  quadres  per a visualitzar / desvisualitzar les capes
identificar:  clicau damunt dels elements que vulgueu  identificar 
taula:  clicau damunt el nom de la capa en la  llegenda  per a obrir la taula d'atributs
recerca per atributs: seleccionau la capa que vulgueu consultar i introduïu a la casella l'atribut que voleu cercar. És important assenyalar que la recerca és sensible a les majúscules i que la recerca per municipis s'ha de fer amb majúscules.
Escala del mapa
 1:
Radiació solar (MJ/m2d)
Mitjana anual (1999)
Radiació 1999
14.34 - 14.49
14.49 - 14.65
14.65 - 14.80
14.80 - 14.96
14.96 - 15.11
15.11 - 15.27
15.27 - 15.42
15.42 - 15.58
15.58 - 15.73
15.73 - 15.89
15.89 - 16.05
16.05 - 16.20
16.20 - 16.36
16.36 - 16.51
16.51 - 16.67
Nuclis
Municipis
Topònims
dgener.caib.es pie.caib.es
crèdits